Door: REEF geeft raad / 18 november 2015

Huurwoningen worden regelmatig gerenoveerd. Vaak is het doel van de woningcorporatie om de huurders in hun woning te laten verblijven gedurende de renovatie, omdat dit gemakkelijker is dan voor een volledige flat een tijdelijk onderkomen te regelen. Maar wat als de huurder nu psychische aandoeningen heeft die beïnvloedt worden door de renovatie?

De huurder was in dit geval akkoord gegaan met de renovatie waarvoor zij ook een uitvoerige brochure had ontvangen. De brochure impliceerde dat de renovatie weinig overlast zou geven, onder andere door het gebruik van ‘rustige’ foto’s. De huurder lijdt aan ADHD/ADD, borderline, COPD, astma, fybromyalgie, smetvrees en hoogtevrees, en had van de corporatie na klachten ook een tijdelijke woning toegewezen gekregen. Echter bij verschillende woningen vertrok ze weer, onder andere doordat de woningen niet schoon waren of zich op de vierde verdieping bevonden.

De huurder vordert de verhuiskosten, maar de woningcorporatie is van mening dat door het akkoord gaan met de renovatie, de huurder afstand heeft gedaan van de verhuiskosten. 
De kantonrechter oordeelde tweeledig: allereerst werd bepaald dat de huurder terecht een andere woning had betrokken: de psychische klachten van de huurder rechtvaardigde dit. Daarnaast werd de huurder ook de verhuiskosten toegewezen; door ondertekening van de renovatie doet een huurder geen afstand van het recht op verhuiskosten.