Door: REEF geeft raad / 22 april 2015

Vanaf 1 juli 2015 start de transitievergoeding als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Elke werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en wiens arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of wordt beëindigd heeft recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding moet ten gunste komen van de werknemer en kunt u op twee manieren verwerken:

  • Na beëindiging als vergoeding ter voorkoming van langdurige werkeloosheid.
  • Tijdens dienstverband (gedurende de opzegtermijn) als middel (bijvoorbeeld opleiding) welke leidt tot een bredere inzetbaarheid in een andere functie. Hieraan stelt de wetgever de specifieke eisen.

Om u inzicht te geven in deze wet maar zónder u een lang stuk tekst te geven heeft REEF geeft raad een kenniskaart ontwikkeld. Met deze kenniskaart wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten in mindering kunnen worden gebracht en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Ook wordt kort uitgelegd welke situaties te onderscheiden zijn bij opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde of een andere werkgever en wat daarvan de gevolgen zijn voor het in mindering kunnen brengen van de kosten op de transitievergoeding. 

Klik hier voor de kenniskaart m.b.t. de transitievergoeding.