Door: REEF geeft raad / 18 november 2015

Wanneer er sprake is van overlast en een huurder hier melding van maakt, doet een woningcorporatie over het algemeen onderzoek of er meer meldingen uit de buurt komen. Daarna worden er eventueel maatregelen genomen. Wanneer twee buren echter ruzie met elkaar hebben, is het niet zo gemakkelijk om een ‘dader’ aan te wijzen en actie te ondernemen. Wat is de rol van de corporatie bij een burenruzie?

De huurder die de rechtszaak aanspande tegen de corporatie was van mening dat de corporatie meer had moeten doen in de bemiddeling van de ruzie en uiteindelijk een ontbinding van de huurovereenkomst met zijn bovenbuurvrouw had moeten starten. 
De woningcorporatie heeft verschillende bemiddelingsstappen genomen in het traject, maar deze uiteindelijk gestaakt omdat ‘blijkt dat beide partijen kennelijk niet bereid of in staat waren een positief resultaat te bereiken’. Daarbij geldt ook dat de woningcorporatie vastlegde dat beide partijen schuldig waren aan de ontstane situatie.
De huurder heeft ook aangeboden om te verhuizen, maar wel tegen een vergoeding van €5.700,-. De rechter oordeelde dat dit niet van de woningcorporatie kon worden verlangd en verklaarde de huurder niet-ontvankelijk in al zijn verzoeken.