Door: REEF geeft raad / 18 november 2015

De huurder van een woningcorporatie had een fikse huurachterstand en met tussenkomst van de rechter werd de huurovereenkomst ontbonden. Niet veel later betaalde de huurder toch en de woningcorporatie liet de huurder de woning huren. Wat kun je nog met het eerdere vonnis wanneer de huurder wéér een huurachterstand krijgt?

Wat de woningcorporatie in dit geval goed heeft gedaan is het afsluiten van een nieuwe overeenkomst nadat de eerste keer een vonnis tot ontruiming is gegeven. De huurder moest zich houden aan de voorwaarden en anders behield de woningcorporatie zich uitdrukkelijk het recht voor om het vonnis tot ontruiming alsnog ten uitvoer te leggen. De nieuwe overeenkomst was geen huurovereenkomst, maar een ‘laatste kans overeenkomst’ waarbij de huurder maandelijks geen ‘huur’ betaald, maar een vergoeding voor het gebruik van de woning.

De huurder krijgt een nieuwe achterstand van betaling van deze vergoeding en de woningcorporatie schrijft hem aan het eerder afgegeven vonnis (meer dan een jaar eerder) alsnog ten uitvoer te brengen. De huurder brengt dit voor de rechter.

Uiteindelijk mag het vonnis alsnog ten uitvoer worden gebracht. De uitspraak van de rechter geeft hierbij het belang aan van de nieuwe overeenkomst die is gesloten: op geen enkel moment is de indruk gewekt dat het een nieuwe huurovereenkomst betrof. Hierbij komt maar eens naar voren dat goed juridisch advies vóóraf leidt tot een vergemakkelijking van de casus achteraf.