Door: REEF geeft raad / 13 juli 2015 / Personeel en organisatie

Vanaf 1 juli 2015 zijn verschillende nieuwe onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Lees hier jurisprudentie over deze wet. Zo bent u snel op de hoogte van de uitleg van de wet bij de rechter. Onderdelen van de wet die daar invulling gaan krijgen zijn bijvoorbeeld de transitievergoeding na ziekte van 2 jaar, de ontslagen die kort na 1 juli plaatsvinden en de invulling van inzetbaarheidskosten als onderdeel van de transitievergoeding.

Per 1 januari 2015 zijn er al andere onderdelen van de wet in werking getreden en daar zijn ook al uitspraken bij de rechter over geweest, voornamelijk in relatie tot de aanzegtermijn, proeftijd en dossiervorming.

  Jurisprudentie aanzegtermijn
REEF | hamer In een zaak bij de kantonrechter was er sprake van opvolgend werkgeverschap waarbij het recht op aanzegboete ontstond. Een medewerkster was de eerste 6 maanden van haar jaarcontract in dienst van werkgever A die werd overgenomen door werkgever B. Het contract van de medewerkster werd niet verlengd en dit werd haar niet één maand tevoren medegedeeld. De medewerkster vorderde daarom de aanzegboete. Zij kreeg van de rechter gelijk dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap en dat zij dus langer dan 6 maanden in dienst is geweest en dat er daardoor sprake was van een aanzegtermijn.

In een andere uitspraak bevestigt de kantonrechter dat aanzeggen enkel schriftelijk kan gebeuren. Een mondelinge deelneming van het niet verlengen is onvoldoende. Omdat een werkgever geen brief heeft gestuurd, of dit in ieder geval niet kon aantonen door middel van een handtekening van de werknemer of een aangetekende brief, heeft de werknemer recht op de aanzegvergoeding.

REEF | uitroepteken Wij adviseren u om de aanzegging altijd schriftelijk te doen en daarnaast de werknemer te laten tekenenof de brief aangetekend te versturen. Let daarnaast op opvolgend werkgeverschap, bijvoorbeeld bij overname van een ander bedrijf of overname van een ingehuurde kracht.

Mogelijk kunnen we hier in de toekomst milder mee omgaan. De rechter van Amsterdam oordeelde afgelopen week dat het aanzeggen per WhatsApp, waarop de medewerker een antwoord heeft gestuurd, ook rechtsgeldig is. Het aanzeggen is immers schriftelijk verstuurd en er kan bewezen worden dat de medewerker dit ontvangen heeft. 

Een andere mogelijkheid is het aanzeggen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst: het direct aanzeggen is door de kantonrechter als een goede procedure beschouwd. Ook heeft u de mogelijkheid om gedurende het contract terug te komen op de aanzegging en de arbeidsovereenkomst alsnog te verlengen.

 

  Jurisprudentie proeftijd en dossiervorming
REEF | hamer Een werkgever heeft met de werknemer per 1 maart 2015 een contract afgesloten van 6 maanden met een proeftijd van 1 maand. Op 31 maart deelt de werkgever aan de werknemer mee dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden in de proeftijd wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werknemer stapt naar de rechter omdat het proeftijdbeding nietig is. De rechter geeft de werknemer hierin gelijk: pas bij een contract vanaf 6 maanden en 1 dag is een proeftijd mogelijk. Opvallend is dat de rechter de werkgever verplicht om de werknemer weer tewerk te stellen. Er wordt niet ontbonden door het ontstaan van een arbeidsgeschil. Dat laatste zullen we vaker gaan zien onder de Wet Werk en Zekerheid.
REEF | uitroepteken Voor u is het van belang dat u bij ontslag met een goed dossier komt. de rechter zal anders uw werknemer terug tewerkstellen in plaats van ontbinden op basis van verstoorde arbeidsrelatie (zoals voorheen vaak gebeurde).

Een goed dossier voor ontslag bestaat uit:
  • Functiebeschrijving en/of competentieprofiel waaruit blijkt welke zaken verwacht worden van de werknemer;
  • Functionerings- en beoordelingsformulieren waaruit blijkt dat werknemer niet voldoet, met concrete voorbeelden en een actieplan ter verbetering;
  • Gespreksverslagen omtrent actieplan en de vorderingen;
  • Waarschuwingsbrieven (indien van toepassing).
Een checklist voor uw volledige personeelsdossier kunt u hier vinden.

 

Meer informatie? Dat kan bij Ilona Klerks, accountmanager REEF geeft raad via telefoonnummer 040 29 46 888 of per e-mail via i.klerks@reefbv.nl. Of bekijk de website van REEF geeft raad.