Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

Wanneer een huurder van een woningcorporatie tevens begeleiding ontvangt om zelfstandig te kunnen wonen kunnen de woonbegeleidingsovereenkomst en huurovereenkomst aan elkaar gekoppeld worden. De kantonrechter heeft in januari hier een uitspraak over gedaan.

Een huurder van een woningcorporatie heeft de eerste 9 jaar zelfstandig een woning gehuurd. In 2007 is er eenĀ  driepartijen-overeenkomst gesloten teneinde de huurder een tweede kans te geven naar aanleiding van huurachterstand/overlast. De begeleiding is vervolgens na elkaar bij drie verschillende instanties neergelegd en in 2013 is met de laatste partij de begeleiding afgebroken. Naar aanleiding hiervan heeft de woningcorporatie de huurovereenkomst opgezegd en is huurder naar de kantonrechter gegaan.

De kantonrechter is van oordeel dat de woonbegeleidingsovereenkomst en de huurovereenkomst zo nauw met elkaar verbonden zijn dat het einde van eerstgenoemde tot gevolg heeft dat de huurovereenkomst evenmin in stand kan blijven.