Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

Sinds 1991 huurt een studerende bij een woningcorporatie. De huurder is in 1998 afgestudeerd, maar is thans nog altijd bewoner van het gehuurde. De woningcorporatie is inmiddels gefuseerd en heeft in 2012 de huurder één jaar de tijd gegeven om een andere woning te vinden daar hij geen student meer is. De huurder heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan en heeft vervolgens op nieuwe correspondentie niet meer gereageerd. Kun je een huurder uit een studentenwoning zetten indien deze niet meer studeert?

De kantonrechter oordeelde van wel. De woningcorporatie kon immers voldoende aantonen dat zij de woning nodig heeft voor studenten. Daarnaast hebben zij de huurder een andere woning aangeboden waarop huurder niet heeft gereageerd. Gezien de lange duur van de huurovereenkomst is de woningcorporatie wel gehouden om mee te betalen aan de verhuiskosten a €2000,-.