Door: REEF geeft raad / 03 april 2015

Vanaf 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht veranderen. In plaats van een ontslagvergoeding wordt voortaan bij een ontslag een transitievergoeding vastgesteld. Deze is gemaximaliseerd op €75.000,- of één jaarsalaris wanneer dit bedrag hoger is. Uw werknemer heeft recht op de transitievergoeding wanneer deze meer dan 2 jaar in dienst is geweest. De transitievergoeding wordt als volgt berekend:
 
1/6 maandsalaris per half dienstjaar gedurende 1e 10 jaar van het dienstverband
1/4 maandsalaris per half dienstjaar gedurende de periode na 10 jaar
 

Voorbeeld:
Werknemer is 15 jaar in dienst, is 40 jaar wanneer deze uit dienst gaat en heeft een laatst verdient salaris van €3000,- bruto per maand:

1/6 * 20 halve dienstjaren * 3000 =
1/4 * 10 halve dienstjaren * 3000 =

€ 10.000,-
€   7.500,-  +
€ 17.500,-


 
Voor 50-plussers geldt een andere berekening tot 2020. Daarna vallen ook 50-plussers onder bovenstaande berekening. Voor de overgangsregel dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te worden:
1.     De werknemer is 50 jaar of ouder 
2.     De werknemer is minstens 10 jaar in dienst is geweest 
3.     De werkgever heeft 25 of meer werknemers in dienst (dus geen MKB). 
 
De algemene berekening is als volgt:
 
1/6 maandsalaris per half dienstjaar gedurende 1e 10 jaar van het dienstverband
1/4 maandsalaris per half dienstjaar gedurende de periode na 10 jaar
1/2 maandsalaris per half dienstjaar na zijn 50e levensjaar 
 
Het lastige aan het berekenen van de transitievergoeding voor 50-plussers, is dat de vergoeding van 0,5 maandsalaris per half jaar ingaat vanaf de eerste 6 maanden periode nadat iemand 50 is geworden. Dat houdt het volgende in:
 
 

Voorbeeld:

Werknemer is in dienst getreden op 1 mei 1995 en is geboren op 1 september 1957. Werknemer wordt ontslagen per 1 mei 2015. Werknemer is dus 20 jaar in dienst en is 57 op het moment dat hij ontslagen wordt. Laatst verdiende loon is €3000,-.

1/6 * 20 halve dienstjaren * 3000 =
1/4 *   5 halve dienstjaren * 3000 =
1/2 * 15 halve dienstjaren * 3000 =

€ 10.000,-
€   3.750,-
€ 22.500,-  +
€ 36.250,-

Want:
1 mei 1995 – 1 mei 2005 = 1e tien jaar = 1/6 * 20 halve dienstjaren * 3000

Werknemer wordt 50 op 1 september 2007. Op deze datum is werknemer in zijn 5e halve dienstjaar. Dit halve dienstjaar wordt eerst afgemaakt tegen 1/4 maandsalaris. Daarna gaat werknemer over op ½ maandsalaris per half dienstjaar.


   
Slechts indien een volledige periode van 6 maanden is gewerkt wordt een deel van de transitievergoeding opgebouwd. Er wordt niet afgerond. In bovenstaand voorbeeld geldt dat wanneer de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet op 1 mei, maar op 1 april eindigde, er 14 halve dienstjaren worden geteld. 
 
Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt tot 2020 dat bij een slechte financiële alle arbeidsovereenkomsten van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Dat er sprake is van een slechte financiële situatie moet blijken uit de jaarrekeningen van de voorafgaande 3 jaren en een prognose over de eerstvolgende zes maanden.
 
Wanneer u twijfelt over de door u berekende transitievergoeding kunt u deze altijd door ons laten toetsen.