Door: REEF geeft raad / 08 januari 2014

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is een energiewet die de levering van warmte aan eindgebruikers . Bij het leveren van warmte via een warmtenet is de exploitant tevens aan te merken als leverancier. De exploitanten van een warmtenet worden door de invoering van de wet gelijk gesteld met energieleveranciers. Dit heeft ook gevolgen voor corporaties die een warmtenet beheren. Veel van deze warmtenetten betreffen zogenaamde blokverwarmingsinstallaties. Dit betekent dat ten aanzien van deze installaties de woningcorporatie per 1 januari 2014 tevens zal optreden als leverancier richting verbruikers (huurders).

Het gevolg daarvan is dat woningcorporaties door de invoering van de wet geconfronteerd worden met een aantal verplichte eisen en taken waaraan zij conform de Warmtewet dienen te voldoen. Te denken valt o.a. aan:

  • eenmalig per jaar verstrekken van een volledige en voldoende gespecificeerde nota;
  • tijdige communicatie van eventuele wijzigingen in de prijzen voor levering;
  • bijhouden van een administratie t.a.v. storingen met een jaarlijkse publicatie;
  • de verplichting om een onderbreking van de warmtelevering tussen 1 oktober en 1 april te voorkomen althans┬árekening houden met de verplichting om een dergelijke onderbreking 3 dagen van tevoren kenbaar te maken.

De brancheorganisatie Aedes heeft in oktober 2013 in haar Handreiking Warmtewet een uitgebreid modelcontract bijgevoegd voor toepassing in de praktijk. Uit gesprekken met onze opdrachtgevers blijkt dat het modelcontract met algemene voorwaarden omvangrijk is en daardoor niet altijd direct praktisch toepasbaar. Daarom is de afgelopen tijd regelmatig door woningcorporaties aan REEF geeft raad verzocht om een contract met algemene voorwaarden op maat te maken. Daarmee heeft REEF geeft raad verschillende organisaties van ondersteuning voorzien zowel door het contract op maat te maken maar ook door kennis te delen aan de verantwoordelijke afdeling met betrekking tot de achtergrond van de opgenomen artikelen.