Door: REEF geeft raad / 04 april 2013

De crisis- en herstelwet blijft in ieder geval tot 2017 van kracht. Eerder werd gepland dat de tijdelijke wet volgend jaar (2014) zou aflopen. Nadat de Tweede Kamer er mee heeft ingestemd, de wet langer van kracht te laten zijn heeft ook de Eerste Kamer dat nu gedaan. Het besluit zorgt ervoor dat een aantal regelingen voor bouwprojecten in de toekomst in stand blijft, waardoor de bouwsector meer zekerheid heeft. Ook regelt de wet dat er minder regels voor bouwprojecten van toepassing zijn waardoor er sneller beslissingen genomen kunnen worden. De wet wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijzigingen in de Algemene Wet Bestuursrecht. De wet zal hierin opgaan. Ook zijn er bij het besluit tot verlenging enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld de procedureduur voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan verkort van 28 weken naar 8 weken en wordt de termijn van de tijdelijke afwijking verlengd van 5 naar 10 jaar.

Bron: Cobouw april 2013