Door: REEF geeft raad / 04 april 2013

Zoals het er nu uitziet, kunnen eigenaren van woningen en gebouwen nog voor de zomer hun te koop staande woning makkelijker tijdelijk verhuren doordat de huurprijs wordt vrijgegeven. Ook mogen leegstaande woningen onder voorwaarden meer dan éénmaal tijdelijk worden verhuurd. De Tweede Kamer heeft 26 maart jongstleden ingestemd met het voorstel van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) om de Leegstandwet daarvoor te verruimen.

Deze verruiming biedt huiseigenaren met te koop staande woningen meer lucht. Ook wordt langere tijdelijke verhuur van leegstaande kantoren en van sloop- of renovatiewoningen mogelijk. Dat geeft een impuls aan de ombouw van kantoorruimte naar woonruimte alsdus Blok.

De maximale vergunningsduur voor tijdelijk verhuur van woonruimte in leegstaande kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen gaat van vijf naar tien jaar. Ook vervalt de maximale huurprijs van te koop staande leegstaande woningen. De huurprijs wordt voortaan door de eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder bepaald. Ook gaat de maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop – en renovatiewoningen van vijf naar zeven jaar. In de huidige markt blijken de sloop – en renovatieplannen voor huurwoningen vaak meer tijd te vergen dan oorspronkelijk gepland. Verhuurders kunnen hierdoor tussentijdse leegstand voorkomen.

Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur blijft bestaan. De vergunningverlening garandeert aan de eigenaar/verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook écht eindigt als de termijn is verstreken. Bovendien geldt de normale huurbescherming niet. Bij leegstaande (te koop aangeboden) woningen biedt de toets vooraf door de gemeente en het vergunningstelsel ook voor de hypotheekbank de zekerheid dat de woning direct leeg en onbewoond kan worden verkocht.

Minister Blok heeft verzocht om het voorstel nog voor de zomer te behandelen in de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de verruiming vervolgens per 1 juli 2013 in werking.

Bron: Rijksoverheid