Door: REEF geeft raad / 21 september 2012

Werknemer en werkgever zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zal eindigen. De werknemer overlijdt echter in de periode voordat de arbeidsovereenkomst eindigt. Heeft een erfgename dan recht op de beëindigingsvergoeding? Deze kwestie speelde zich af bij de kantonrechter te Hilversum (LJN: BX6265).

Een 60-jarige werknemer sluit een beëindigingsovereenkomst met zijn werkgever omdat zijn functie komt te vervallen. Per 1 november 2011 zal de arbeidsovereenkomst eindigen en vanaf juli wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden. De beëindigingsvergoeding van €99.549 zal worden uitgekeerd na 1 november. De werknemer overlijdt vervolgens voor 1 november 2011 en voordat hij de beëindigingsvergoeding heeft ontvangen. Zijn zus wil dat de werkgever de vergoeding aan haar als enige erfgename uitkeert.

De erfgename beroept zich op de afspraak dat de beëindigingsovereenkomst niet aangetast kan worden (afstand van recht, partijen spreken af dat de overeenkomst in of buiten rechte niet aangetast kan worden). Ook is in de overeenkomst opgenomen dat de arbeidsovereenkomst ook eerder kan eindigen dan 1 november, met behoud van recht op de vergoeding. Als laatste blijkt dat er geen voorziening is getroffen voor het geval dat de werknemer vroegtijdig komt te overlijden. De werkgever stelt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd voor 1 november door het overlijden van de werknemer. Het uitkeren van de vergoeding is in strijd met de bedoelingen die partijen hadden met de overeenkomst, namelijk het toekennen van een aanvulling op een door de werknemer te ontvangen toekomstige WW-uitkering.

De kantonrechter oordeelt dat de partijen in april 2011 een overeenkomst hebben opgesteld die verplichtingen met zich meebrengt. De verplichting van de werknemer was het instemmen met het eindigen van het dienstverband. Daar heeft hij aan voldaan. Vervolgens rust op de werkgever de verplichting om de beëindigingsvergoeding te betalen. De kantonrechter is van mening dat de werkgever aan zijn verplichtingen zal moeten voldoen.