Op 21 maart vond er een geslaagde REEF-deelt-kennisbijeenkomst plaats, met als onderwerp ‘’Actuele wet- en regelgeving woningcorporaties’’. Het seminar werd georganiseerd door de divisie Bouw & Infra en de divisie Recht van REEF en werd speciaal ingericht voor woningcorporaties. Bij inventarisatie van de "hete hangijzers van dit moment" bij een veertigtal woningcorporaties van Zuid-  tot midden-Nederland kwamen veelvuldig dezelfde onderwerpen naar voren. Deze onderwerpen zijn in deze avond – uiteraard – gebundeld en meegenomen

Onze eerste spreker zou drs. Barbara visser, Tweede kamer lid van de VVD, met de portefeuille woningmarkt (waaronder woningcorporaties) zijn geweest. Helaas was zij genoodzaakt de avond op het laatste moment te annuleren, wegens een spoeddebat aangaande de situatie in Cyprus.

De heer mr. Bas Cox (eigenaar Cox & partners, Eindhoven) verving haar met een zeer informatieve presentatie waarin hij de nieuwe regels aangaande de verhuurderheffing, het scheefwonen, maar ook de actualiteiten in wet- en regelgeving aangaande het huurrecht heeft behandeld. Hierbij kunt u denken aan onder meer het verzoek voor medehuurderschap van het inwonend kind, aanpak woonfraude en de verplichte verhuiskostenvergoeding na verhuizing als gevolg van renovatie.

De tweede spreker was drs. Ton Moors (manager klantzaken, Goed Wonen Gemert). Deze presentatie stond eveneens in het teken van veranderingen. Een van de vragen die aan de orde kwam, was de vraag hoe men als organisatie omgaat met veranderende wet- en regelgeving. De heer Moors heeft hier veelvuldig mee te maken gehad in zijn werk als veranderfacilitator. Daarbij kwam aan bod hoe de organisatie “relaxter” kan omgaan met medewerkers en wat nodig is om de werknemerstevredenheid omhoog te brengen. Onderwerpen als leiderschap, omgaan met personeel en aansturing van teams kwamen aan de orde.

Kortom: de avond stond geheel in het teken van veranderingen. Zowel veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook werd er stil gestaan bij de vraag hoe om te gaan met veranderingen in de organisatie en hoe je als woningcorporatie hierop kunt anticiperen.

Tot slot werd de avond afgesloten met een gezellige netwerkborrel.