Er veranderd momenteel een hoop binnen hoofdstuk 3 van de CAR-UWO en binnen gemeenten zijn veelal projectgroepen hiermee aan de slag. In de praktijk merken we vanuit REEF geeft raad dat er meer vragen zijn over hoofdstuk 10d dan over hoofdstuk 3.

 

Hoe zit het ook alweer met het toepassen van een re-integratieplan en een ‘werk naar werk’-traject? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen? Zoals u weet hebben gemeenten regelmatig te maken met organisatieveranderingen, waardoor ze te maken krijgen met capaciteitstekorten bijvoorbeeld omdat ambtenaren (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid zijn geworden, onbekwaam zijn of ontslag nemen. Maar u kunt ook te maken krijgen met boventalligheid doordat gemeenten fuseren. Als dit zich voordoet dan biedt hoofdstuk 10d van de CAR-UWO een richtlijn hoe daarmee omgegaan moet worden.

 

Eerder organiseerden wij al een workshop over een slimmere kijk op hoofdstuk 10d van de CAR-UWO. Deze vereenvoudigde benadering hebben we nu ook gevat in een kenniskaart waarin u in één overzicht de belangrijkste zaken van dit hoofdstuk kunt zien.