Zoals u weet is per 1 januari 2015 de participatiewet in werking getreden. Wellicht heeft u daar nog weinig van gemerkt, omdat er door de overheid nog geen quotum is ingesteld. Dit jaar wordt gezien als een proefjaar. Lukt het de bedrijven van Nederland om zelfstandig aan de participatiewet te voldoen? Wanneer we niet aan de eisen van de Participatiewet voldoen voert de overheid per 1 januari 2017 de quotumwet in. U moet dan verplicht voldoen aan de eisen óf €5000,- per niet-vervulde werkplek betalen. In 2026 moeten 125.000 extra banen gecreëerd zijn.