Al geruime tijd wordt er gesproken over het aanpassen van het ambtenarenrecht en in de media is januari 2017 regelmatig genoemd als startmoment. Al op 4 februari 2014 is het wetsvoorstel gepasseerd in de Tweede Kamer en sinds die tijd ligt het wetsvoorstel bij de Eerste kamer. Na een eerste debatsessie in september zou deze begin november een vervolg krijgen. Deze geplande behandeling is echter uitgesteld, zonder een concrete nieuwe datum, waardoor de kans dat er snel een besluit over komt steeds kleiner wordt.

De wet blijft op deze manier ‘in de lucht hangen’, maar vanuit REEF geeft raad willen we u graag een update geven over de stand van zaken.

In de sessie in september hebben alle politieke partijen hun visie gegeven en vragen gesteld aan de initiatiefnemers van de wet. Hieruit bleek dat zij veel zaken nog onduidelijk vonden.

 

Zo valt personeel in het openbaar onderwijs momenteel deels buiten de nieuwe systematiek, maar dat lijkt een fout in de wet. Partijen die ook niet onder de normalisering vallen zijn o.a. de politie, militairen en het openbaar ministerie. Partijen die wel onder de normalisering vallen zijn o.a. beveiligers, de AIVD en de Raad van State. Maar wat is nu het verschil tussen deze partijen? In totaal wordt ten minste 20% van de ambtenaren uitgezonderd van het nieuwe wetsvoorstel waarbij de partijen zich afvragen of de wet dan wel voldoende dekkend is.

 

Daarnaast vragen partijen zich af of de wet zijn beoogd doel gaat bereiken. Verwacht wordt dat de mobiliteit tussen de publieke en private sector gaat toenemen. Maar waar is dat op gebaseerd? Of er wordt een nog bredere vraag gesteld: wegen de kosten van het implementeren van deze wet wel op tegen de baten? Honderden wetten zouden moeten aangepast, naast een veelvoud aan regelingen en voorschriften in alle bestuurslagen.

 

Ook de woordkeuze in de titel van de nieuwe wet, die toch al bijna 10 jaar in de maak is, lijkt niet overal goed te zijn gevallen. Het woord normalisering impliceert immers dat er nu iets ‘niet normaal’ is aan de wetgeving voor ambtenaren. Zou er niet gesproken moeten worden over ‘harmonisering met het arbeidsrecht’?

 

Van alle betrokken partijen zijn CDA, SGP, Groenlinks, D66, PvdA en VVD niet positief. Zoals de PvdA het verwoordt; het stoplicht staat op oranje. Het wetsvoorstel kan op dit moment enkel op steun van de PVV rekenen. De SP, die geen woord nam in de discussie, liet achteraf wel weten op dit moment tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Voor u als ambtenaar ziet het ernaar uit dat verandering in de wetgeving nog wel even op zich gaat laten wachten. Uiteraard informeren wij u wanneer hier veranderingen in optreden en wanneer de tweede debatsessie heeft plaatsgevonden.