Op 1 januari 2016 is de Verzamelwet SZW voor een groot gedeelte in werking getreden, waaruit stukken uitgebreid zijn toegelicht onder de noemer ‘wijzigingen ww’. Omdat deze uitvoerig zijn besproken in de media, zijn deze u waarschijnlijk wel bekend.

Vanuit REEF geeft raad geven wij juridisch advies aan organisaties en in één van de casussen kwam een wijziging per 1 januari 2016 naar voren die wellicht onderbelicht is geweest. Het gaat hier om artikel 19, lid 4 van de werkloosheidswet die kort samengevat het volgende aangeeft:

Wanneer een contract voor bepaalde tijd zonder opzegmogelijkheid tóch met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, heeft de ex-werknemer geen recht op een ww-uitkering voor de duur van de resterende overeenkomst.

 
In de praktijk betekent dit dat wanneer u een contract voor 6 maanden aanbiedt zonder opzegmogelijkheid en na bijvoorbeeld 3 maanden blijkt dat er geen klik is, uw werknemer geen recht heeft op een ww-uitkering voor de resterende 3 maanden wanneer deze tekent voor een opzegging met wederzijds goedvinden.

Indien u een dergelijk traject start met een werknemer en deze ook de beëindigingsovereenkomst tekent, kan de werknemer er nog binnen 2-3 weken op terugkomen, wanneer er dus contact is geweest met het uwv. U kunt er dus rekening mee houden dat uw werknemer dan terug in dienst wil treden voor de resterende duur van de overeenkomst, tenzij deze al een nieuwe baan heeft gevonden.