Vanuit het bedrijfsleven is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid al een hoop gezegd en geschreven over de ongewenste neveneffecten van deze wetgeving. Minister Asscher heeft op 21 april een kamerbrief geschreven waarin hij aankondigt enkele zaken aan te gaan passen. U vindt hier een korte samenvatting van deze kamerbrief.

Seizoensarbeid
Door de tussenperiode van 6 maanden die in de Wet Werk en Zekerheid in acht moet worden genomen, dreigen seizoenswerkgevers werknemers in vaste dienst te krijgen terwijl zij daar niet het gehele jaar door werk voor hebben. De aanpassing van de ketenregeling voor seizoensarbeid zal inhouden dat de termijn van 6 maanden naar 3 maanden kan gaan, wanneer aantoonbaar is dat de werkzaamheden gedurende maximaal 9 maanden van het jaar gedaan kunnen worden. Deze aanpassing kan straks bij cao gedaan worden. Deze wijziging wordt, als alles meezit, per 1 juli 2016 doorgevoerd.

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen
Momenteel moet bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen de volledige transitievergoeding (of een gelijkwaardige andere regeling vanuit de cao) betaald worden. Dat is vaak een belemmering om tot ontslag over te gaan. In de aanpassing zal binnen een cao een andere regeling afgesproken kunnen worden, die niet gelijkwaardig is aan de transitievergoeding. Het is dan aan de cao-partijen om hier afspraken over te maken.
Omdat hier niet lichtvaardig mee omgegaan mag worden, worden er wel eisen gesteld aan de vakbonden die bij de onderhandelingen deelnemen.

Transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid
Dit voorstel is nog het meest vaag omschreven in de brief. Minister Asscher is voornemens om een compensatie vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds te laten plaatsvinden. Deze compensatie zou hoog genoeg moeten zijn zodat de slapende dienstverbanden niet meer worden gehandhaafd. Om ook mee te denken aan de slapende dienstverbanden die nu al zijn ontstaan, wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de compensatie met terugwerkende kracht te laten plaatsvinden.

De aanpassingen aan de transitievergoeding worden begin 2017 in een wetsvoorstel aan de kamer aangeboden, waarna de verwachting is dat deze begin 2018 in werking zal treden. Dit lost nog niets op voor de problemen die u met de transitievergoeding kan hebben tot die tijd. Heeft u advies nodig bij slapende dienstverbanden of de transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden? De juristen van REEF geeft raad staan u graag te woord.