De afgelopen maanden is er al veel gezegd en geschreven over de wet DBA. Maar wat zijn de belangrijkste elementen en wat moet u nu eigenlijk op korte termijn gaan regelen? Hierbij in een kort, handig overzicht alles op een rij.

Belangrijkste elementen

  • De wet is ingegaan op 1 mei 2016, maar tot 1 mei 2017 wordt er niet op gehandhaafd. De belastingdienst houdt wel toezicht en u moet als werkgever een aantoonbare inspanning laten zien om de nieuwe wet in te voeren.
  • De wet zet in op een gedeelde verantwoordelijkheid om aan te tonen dat er geen arbeidsrelatie is. Voorheen lag die verantwoordelijkheid vooral bij de zzp’er: die diende een VAR aan te vragen. Nu is het de opdrachtgever die een juiste overeenkomst moet laten tekenen.
  • De instructiebevoegdheid is van actief naar passief gegaan. Dat betekent dat er verwezen moet worden naar algemene richtlijnen (bijvoorbeeld de werktijden zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur) die voor iedereen gelden en niet naar specifiekere zaken. Denk hierbij aan de zzp’ers die bij PostNL werkten en bedrijfskleding aan moesten en die busjes moesten rijden met PostNL-reclame: daar was sprake van een fictief dienstverband.
  • De zzp’er mag zelf voor vervanging regelen: een opdracht komt niet automatisch te vervallen bij (langdurige) ziekte.

Regelen op korte termijn
U moet uw overeenkomsten met zzp’ers aanpassen. De belastingdienst heeft hiervoor modelovereenkomsten gemaakt, waarbij de geel gemarkeerde stukken de verplichte elementen zijn. U kunt verschillende vormen kiezen.

  • U neemt de volledige modelovereenkomst over. U bent direct verzekerd van de juiste toepassing van de DBA, maar u mist de toevoegingen die de overeenkomsten passend maken voor uw organisatie. Deze kunt u hiervinden.
  • U maakt de modelovereenkomst passend voor uw eigen organisatie. Dat kunt u doen door eigen artikelen toe te voegen en gebruik te maken van de meer specifieke branche-model-overeenkomsten. Wanneer u zaken toevoegt aan de overeenkomst, maar de geel gemarkeerde zaken in stand houdt, hoeft u deze niet voor te leggen aan de belastingdienst. Een toetsing door een jurist is wel aan te bevelen.
  • Wanneer u geen gebruik wilt maken van de modelovereenkomst kunt u deze ook zelf (laten) opstellen. Deze moeten dan wel getoetst worden door de belastingdienst.

Overeenkomsten aanpassen?
REEF geeft raad past voor verschillende bedrijven de modelovereenkomsten aan, zodat deze voldoen aan de toets van de belastingdienst maar óók het kenmerk van het bedrijf dragen. Wilt u dat ook voor uw organisatie laten doen? Het opmaken van een overeenkomst doen wij voor €99,- per stuk. Wanneer u daar meer informatie over wilt, dan kunt u contact opnemen met Ilona Klerks, 040 29 46 888 en i.klerks@reef.nl

Voorkomen van een fictief dienstverband
Het volgen van bovenstaande stappen zorgt ervoor dat u voorkomt dat er sprake kan zijn van een fictief dienstverband. Wanneer u twijfelt over de instructiebevoegdheid is het raadzaam om kort informatie in te winnen bij een jurist. Daarnaast kunt u ook zelf hieraan bijdragen: zorg ervoor dat u elk project van een zzp’er voor uw organisatie als een nieuwe opdracht aanmerkt met een nieuwe overeenkomst of addendum. Op die manier is duidelijk dat het om projectmatig werken gaat.