Overig

Exploitatievergunning Horecabedrijf (16-05-2015)
Door: REEF geeft raad / 16 mei 2015 Veel gemeenten hanteren geen exploitatievergunning voor het horecabedrijf, of hebben deze afgeschaft in het kad...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:32 PM
Verlenging crisis- en herstelwet (04-04-2013)
Door: REEF geeft raad / 04 april 2013 De crisis- en herstelwet blijft in ieder geval tot 2017 van kracht. Eerder werd gepland dat de tijdelijke wet...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:33 PM
Inkoop van cloud computing (17-10-2012)
Door: REEF geeft raad / 17 oktober 2012 Steeds meer organisaties maken gebruik van een cloud. Cloud computing is het via internet op aanvraag besch...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:32 PM
Bestuurlijke handhaving en faillissement (28-08-2012)
Door: REEF geeft raad / 28 augustus 2012 Door de huidige crisis krijgen gemeenten steeds meer te maken met faillissementen binnen de gemeentegrens....
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:32 PM
Elektronische kennisgeving ontwerpbesluit voldoende? (17-08-2012)
Door: REEF geeft raad / 17 augustus 2012 Op 15 augustus heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN: BX4676) zich uitgesproken...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:32 PM
Ontbreken handhavingsbeleid geen reden om af te zien van handhaving (23-05-2012)
Door: REEF geeft raad / 23 mei 2012 Het toepassen van bestuursdwang is een discretionaire bevoegdheid. Dit heeft tot gevolg dat het gebruiken van d...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:33 PM
Gedoogvoorwaarden coffeeshop, de wietpas nader toegelicht (01-05-2012)
Door: REEF geeft raad / 01 mei 2012 Landelijk nieuws vandaag, in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland is vandaag het Besloten-Club criterium i...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:33 PM
Architect & Auteursrecht (12-04-2012)
Door: REEF geeft raad / 12 april 2012 Volgens artikel 10 Auteurswet behoren tekeningen en bouwwerken, als ook ontwerpen, schetsen en plastische wer...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:33 PM
Zorgplicht gemeenten bij uitbesteding afhandeling onbeheerde zaken (15-03-2012)
Door: REEF geeft raad / 15 maart 2012 Hoe ver reikt de wettelijke zorgverplichting van gemeenten indien men de afhandeling van onbeheerde zaken ond...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:33 PM
Directievoering en vertegenwoordigingsbevoegdheid architect (23-02-2012)
Door: REEF geeft raad / 23 februari 2012 Op het moment dat een architect de fase van directievoering op zich neemt dan rust op hem deels een contro...
Wo, 2 Dec, 2015 at 2:34 PM